Ένα Παιδί ένας Κόσμος

P1MIzh

Εγκαινιάζουμε με την φετινή σχολική χρονιά την συνεργασία μας με την

Ένα Παιδί ένας Κόσμος (ΕΠΕΚ) Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία.

Διασφαλίζουμε έτσι την σταθερή και μόνιμη ψυχολογική υποστήριξη παιδιών, αλλά και γονέων, όπου αυτό χρειαστεί! Εκτός από την παρουσία στο χώρο μας δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε σεμινάρια και ειδικές ομάδες στους χώρους της εταιρείας

Ρεθύμνου 10, 106 82 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 88 38 512
info@paidi-kosmos.grinfo@paidi-kosmos.gr , www.paidi-kosmos.gr