Αργέντη 8
117 43 Νεος Κόσμος
Τηλ-Fax: 210 92 22 869

email: kynosargous@paidikesteges.gr

Έτος ίδρυσης : 1933

Οικόπεδο: 900 τμ
Κτίριο: 628 τμ
Δυναμικότητα Παιδιών: 84 (Νήπια: 60,Βρέφη: 24)