Κ.Μαυρομιχάλη 20
185 45 Πειραιάς
Τηλ-Fax: 210 42 06 131
Email: papastrateiostegipeiraia@gmail.com
Έτος ίδρυσης: 1938Οικόπεδο: 1.274 τμ
Κτίριο: 687 τμ
Δυναμικότητα Παιδιών: 90 (Νήπια: 48,Βρέφη: 42)