Δημητσάνας 11
111 15 Αμπελόκηποι
Τηλ-Fax: 210 64 62 776

email: papathinon@gmail.com

Έτος ίδρυσης : 1937

Οικόπεδο: 2.295,38 τμ
Κτίριο :619 τμ
Δυναμικότητα Παιδιών: 105 (Νήπια: 70,Βρέφη: 35)