Παιδική στέγη Κρώσφηλδ

Αναπαύσεως 88Παιδική στέγη Κρώσφηλδ
187 55 Κερατσίνι
Τηλ-Fax: 210 46 12 247

email: crosfield@paidikesteges.gr

Έτος ίδρυσης : 1932

Οικόπεδο: 2.680,4 τμ
Κτίριο: 704 τμ
Δυναμικότητα Παιδιών: 75 (Βρέφη: 38, Νήπια: 37)

Παιδική στέγη ΚρώσφηλδΠαιδική στέγη ΚρώσφηλδΠαιδική στέγη ΚρώσφηλδΠαιδική στέγη Κρώσφηλδ