Παπαστράτειος Παιδική Στέγη Αθηνών

Δημητσάνας 11Παπαστράτειος Παιδική Στέγη Αθηνών
115 22 Αμπελόκηποι
Τηλ-Fax: 210  64 62 776

email: papathinon@paidikesteges.gr

Έτος ίδρυσης : 1937

Οικόπεδο: 2.295,38 τμ
Κτίριο :619 τμ
Δυναμικότητα Παιδιών: 105 (Νήπια: 70,Βρέφη: 35)

Παπαστράτειος Παιδική Στέγη ΑθηνώνΠαπαστράτειος Παιδική Στέγη ΑθηνώνΠαπαστράτειος Παιδική Στέγη ΑθηνώνΠαπαστράτειος Παιδική Στέγη Αθηνών