Ευχαριστούμε την «Σταύρος Λεούσης Διαφημιστική & Εμπορική Εταιρεία Α.Ε.»

Ευχαριστούμε θερμά την «Σταύρος Λεούσης Διαφημιστική & Εμπορική Εταιρεία Α.Ε.». Η Παπαστράτειος Παιδική Στέγη Πειραιά απέκτησε ηλιακό θερμοσίφωνα χάρη στην γενναιόδωρη χορηγία σας!