Ευχαριστούμε θερμά τη ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ για την ευγενική και πλουσιοπάροχη προσφορά τους. Τα βρέφη μας παίζουν προστατευμένα από τον ήλιο, όλα τα κλιματιστικά λειτουργούν και επιτέλους μονώσαμε όλη τη στέγη της Παπαστρατείου Αθηνών και περιμένουμε χωρίς προβλήματα βροχές και υγρασία.