Για μια ακόμη φορά ο φορέας Magic Mission ενίσχυσε το έργο μας στέλνοντάς μας τρόφιμα και είδη ρουχισμού. Ευχαριστούμε πολύ!!!