Η αυλή στην Αργέντειο γέμισε χρώματα. Ευχαριστούμε τον ΟΤΕ για το καινούργιο μας παιχνίδι!