Μαθητική Κοινότητα Λυκείου της ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ

37038-83671

Ευχαριστούμε την Μαθητική Κοινότητα Λυκείου της ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ για την τόσο ουσιαστική και έμπρακτη υποστήριξή μας στα πλαίσια του Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Ο Υ  2013!!!