Ενημέρωση λειτουργίας

Σας ενημερώνουμε ότι από Τετάρτη 29/06 οι Παιδικές Στέγες Παπαστράτειος Αθηνών, Παπαστράτειος Πειραιά και Αργέντειος δεν θα λειτουργήσουν λόγω επίσχεσης εργασίας του προσωπικού.
Η Παιδική Στέγη Κυνοσάργους θα λειτουργήσει κανονικά.