ΟΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΜΑΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Παπαστράτειος Αθηνών: 03 Ιουνίου ώρα:18:30

Αργέντειος: 15 Ιουνίου ώρα:18:30 Τμήματα: Μεταβρεφικό & μικρό προνήπιο
22 Ιουνίου ώρα 18:30 Τμήμα : Μεγάλο προνήπιο

Κυνοσάργους:10 Ιουνίου ώρα:19:30

Παπαστράτειος Πειραιά: 17 Ιουνίου ώρα :19:00