ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ!!

Καθ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2015-2016 σε όλες τις Στέγες θα υπάρχει η παρουσία και η επίβλεψη λογοθεραπεύτριας

Η κ Γκοτζαμάνη Κατερίνα θα περνά 3 φορές το χρόνο απ όλες τις Στέγες. Μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχει διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα για όλους τους μικρούς μας φίλους.
Όσα παιδιά κάνουν ήδη λογοθεραπεία, μετά από την έγκριση από το ΙΚΑ, θα μπορούν να παρακολουθούν τις θεραπείες τους μέσα στο χώρο της εκάστοτε Στέγης.

Για την επόμενη χρονιά στο χώρο της λογοθεραπείας θα δώσουμε ιδιαίτερο βάρος. Για το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν προβλεφθεί δύο εξειδικευμένα σεμινάρια.

Κ. Γκοτζαμάνη Κατερίνα
Δ/ΝΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: Φιλοκτήτου 16-18, Βύρωνας
Τηλ: 6976317044
Η κ. Γκοτζαμάνη μπορεί να καλύψει και πιο εξειδικευμένες περιπτώσεις με ραντεβού.