Μικροί μελισσοκόμοι στην Παπαστράτειο Παιραιά και την Κυνοσάργους

CAM00186-(1)

IMG_20150513_104111