Κανονισμός Λειτουργίας των Στεγών

Ο Κανονισμός Λειτουργίας σε μορφή pdf.

 

ΙΔΡΥΜΑ «Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ». ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΕΓΩΝ

Έδρα

Το Ίδρυμα «Η ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» είναι Ν.Π.Ι.∆. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η έδρα του Ιδρύματος βρίσκεται στην Αθήνα, Φωτομάρα 48, Νέος Κόσμος, όπου συνεδριάζει μια φορά το μήνα το ∆Σ του σωματείου στο οποίο συμμετέχει και ο Γενικός ∆ιευθυντής του.

Διοίκηση

Την ευθύνη καθημερινής λειτουργίας των παραρτημάτων έχει ο εκάστοτε διευθυντής του παραρτήματος και τον καθημερινό συντονισμό όλων των παραρτημάτων έχει ο Γενικός ∆ιευθυντής. Tη διοίκηση του σωματείου ασκεί το ∆Σ.

Ώρες Λειτουργίας Στεγών

Το Ίδρυμα διατηρεί σε λειτουργία πέντε παραρτήματα (Στέγες) όπου παρέχεται περίθαλψη σε βρέφη από 3 μηνών και νήπια προσχολικής ηλικίας εργαζομένων μητέρων, κατά προτίμηση περιορισμένων πόρων. Κάθε Στέγη περιθάλπει 80 έως 100 παιδιά, ανάλογα με την δυναμικότητα που προβλέπει η άδεια λειτουργίας του. Οι Στέγες λειτουργούν από τις 07:00 π.μ (προσέλευση μέχρι τις 08:45) έως και τις 16:00 μ.μ., εκτός Σαββάτου, Κυριακής.

Εισαγωγή Παιδιών

Η εισαγωγή γίνεται κατόπιν αιτήσεως του γονέως ή κηδεμόνoς προς τη ∆/νση της κάθε Στέγης. Στην αίτηση επισυνάπτεται ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας, βεβαίωση ότι δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια, το συμπληρωμένο από τον παιδίατρο του παιδιού έγγραφο “Βεβαίωση Υγείας” και το εκκαθαριστικό της εφορίας. Προκειμένου για τα τέκνα διαζευγμένων γονέων πρέπει να προσκομίζεται η απόφαση του ∆ικαστηρίου, που ρυθμίζει την επιμέλεια του τέκνου.
Το ποσό των τροφείων ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του ∆.Σ. του Ιδρύματος. Ειδικά για την εισαγωγή παιδιών που οι μητέρες τους είναι ασφαλισμένες στο Ι.Κ.Α, οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στα κεντρικά γραφεία του Ι.Κ.Α.

Μετακίνηση

Η μεταφορά των νηπίων προς και από τις παιδικές στέγες γίνεται με ευθύνη των γονέων.

Πρόγραμμα Λειτουργίας

Με την άφιξη των νηπίων στη στέγη αρχίζει το καθημερινό πρόγραμμα. Αυτό σε γενικές γραμμές περιλαμβάνει:

 • ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΝΗΠΙΩΝ: Τακτοποίηση των προσωπικών τους ειδών, επιτραπέζια παιχνίδια, τραγούδι, μουσική.
 • ∆ΕΚΑΤΙΑΝΟ: Ακολουθεί το δεκατιανό φαγητό. Τα παιδιά τρώνε με την ομάδα τους στην τραπεζαρία. Περισσότερη βοήθεια δίνεται πάντοτε στις μικρότερες ηλικιακά ομάδες.
 • ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Τα παιδιά, χωρισμένα σε ομάδες, ανάλογα με την ηλικία τους, έχουν τη δυνατότητα να μάθουν, να εκφραστούν και να δημιουργήσουν με τη βοήθεια των νηπιαγωγών.
 • ΓΕΥΜΑ: Στις 12:00 μ.μ σερβίρεται το μεσημεριανό φαγητό.  ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: α) 12:30 μμ-13:30μμ η πρώτη αποχώρηση για όσους γονείς επιθυμούν, β) 14:30μμ-16:00 η τελική αποχώρηση.

Μέχρι την ώρα της αναχώρησης των νηπίων μεσολαβεί χρόνος ανάπαυσης, ύπνου και χαλαρής απασχόλησης για όσα παιδιά δεν κοιμούνται. Οι προβλεπόμενες ασχολίες περιλαμβάνουν διάβασμα παραμυθιών, αφηγήσεις από τα ίδια τα νήπια, ακρόαση μουσικής ή κασσετών με εκπαιδευτικές ενότητες, απασχόληση με κατασκευαστικό υλικό κτλ.

Παιδαγωγικό Πρόγραμμα

Το κυρίως παιδαγωγικό πρόγραμμα της στέγης , αρχίζει συνήθως στις αρχές Οκτωβρίου και τελειώνει στα μέσα Ιουνίου. Το πρόγραμμα αυτό είναι διαρθρωμένο σε θεματικές ενότητες. Kάθε ηλικιακή ομάδα έχει το δικό της παιδαγωγικό πρόγραμμα και τα παιδιά εμπλέκονται στην υλοποίησή του με τη βοήθεια της νηπιαγωγού.

Άφθονο παιδαγωγικό υλικό, προσεκτικά διαλεγμένο σε συνάρτηση με την ασφάλεια των παιδιών, δίνει την ευκαιρία για την ανάπτυξη πολλών δεξιοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση στα ακόλουθα σημεία:

 • Στις αισθητηριακές ασκήσεις με ζωγραφιές, πλαστελίνες, χειροτεχνίες, παζλς, κατασκευές κτλ. Στην ανάπτυξη του λόγου, με απλές διηγήσεις, με διάλογο μέσα σε ομάδες, με διαφάνειες.
 • Στις κάρτες συσχετισμού.
 • Στο οικοδομικό υλικό.
 • Στα επιτραπέζια παιχνίδια.
 • Στα βιβλία από τη Βιβλιοθήκη.
 • Στο Μαγαζί.
 • Στο παιχνίδι αντιστοίχησης ποσοτήτων-αριθμών.
 • Στην ανάπτυξη της σκέψης και των συνειρμών με απλές φυσικές και
  μαθηματικές έννοιες.
 • Στην παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων και κουκλοθέατρου.
 • Στο τραγούδι, στο ρυθμό που τα παιδιά τον συνοδεύουν με μουσικά
  όργανα (τύμπανο, μεταλλόφωνο, ντέφι…)
 • Στο παραδοσιακό παραμύθι και στο δημοτικό τραγούδι.
 • Στις μεγάλες Εθνικές και Θρησκευτικές γιορτές.

Το επαρκές επιστημονικό εκπαιδευτικό προσωπικό, είναι πλήρως εξειδικευμένο σε προγράμματα προσχολικής αγωγής έμπειρο, και με διαπιστωμένη αγάπη για το παιδί.

Το βοηθητικό προσωπικό, που η εργασία του είναι καθοριστική για τη σωστή λειτουργία της στέγης, είναι εξειδικευμένο και ευαισθητοποιημένο όσον αφορά τις διατροφικές και τις ανάγκες υγιεινής των νηπίων αλλά και στα θέματα παιδικής φροντίδας και προστασίας γενικότερα.

Ημερήσιο Πρόγραμμα Παιδιών Από 3/6 Μηνών έως 2 ½ Ετών

 • Προσέλευση βρεφών
 • Προετοιμασία πρωινού γεύματος-Τάισμα
 • Αλλαγή πάνας-Καθαριότητα βρεφών-Αγωγή τουαλέτας
 • Αισθησιοκινητικές δραστηριότητες
 • ∆ιάβασμα παραμυθιού ή κουκλοθέατρο
 • Μουσικοκινητική αγωγή
 • Πλύσιμο προσώπου-χεριών
 • Προετοιμασία μεσημεριανού γεύματος-Τάισμα
 • Μεσημεριανός ύπνος
 • Ξύπνημα-Αλλαγή πάνας-Καθαριότητα βρεφών
 • Προετοιμασία για αναχώρηση-τακτοποίηση υλικού

Ημερήσιο Πρόγραμμα Παιδιών Από 2 ½ Έως 4 Ετών

 • Προσέλευση παιδιών-Ελεύθερο Παιχνίδι-Προσευχή
 • Πρωινό
 • Συγκέντρωση Ομάδας-Συζήτηση, σχέδια εργασίας
 • Βιβλίο, ελεύθερο παιχνίδι, ομαδική ή ατομική εργασία, κολλητική
  κοπτική, ζωγραφική, πρόγραμμα βιωματικών δραστηριοτήτων
 • Προμαθηματικές και προγραφικές ασκήσεις, οικοδομικό υλικό, κινητικά
  παιχνίδια ή ελεύθερη κίνηση ή πλαστελίνη
 • Παραμύθια και μουσικοκινητικά παιχνίδια
 • Συμβολικό και μιμητικό παιχνίδι
 • Φαγητό
 • Ύπνος
 • Αναχώρηση

∆ιαιτολόγιο Βρεφών

ΠΡΩΙΝΟ: Φρουτόκρεμα
ΓΕΥΜΑΤΑ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ:
2 ημέρες Κρεατόσουπα
2 ημέρες Κοτόσουπα
1 ημέρα Ψαρόσουπα
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ:Κρέμα

∆ιαιτολόγιο Νηπίων

ΠΡΩΙΝΟ:Γάλα, ψωμί με βούτυρο και μαρμελάδα
ΓΕΥΜΑΤΑ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ:

 • Μακαρόνια με κιμά και κεφαλοτύρι, ψωμί, σαλάτα εποχής, φρούτο
 • Κοτόπουλο σούπα ή κοτόπουλο γιουβέτσι ή κοτόπουλο με πατάτες, ψωμί, σαλάτα εποχής, φρούτο.
 • Ψάρι σούπα ή ψάρι στο φούρνο με πατάτες, ψωμί, σαλάτα εποχής , φρούτο
 • Μπιφτέκι με πατάτες ή γιουβαρλάκια, ψωμί, σαλάτα εποχής, φρούτο
 • Όσπρια ή λαδερό, αβγό ή τυρί ή τυρόπιτα, ψωμί, φρούτο

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ: Κέικ, μπισκότα ή γλυκίσματα διάφορα Τα φαγητά παρασκευάζονται καθημερινά στην κουζίνα κάθε παιδικής στέγης. Το διαιτολόγιο βρεφών και προνηπίων προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών και σύμφωνα με τις οδηγίες των παιδιάτρων.

Πρόσθετες ∆ραστηριότητες

Στόχος του Ιδρύματος εκτός από το Παιδαγωγικό Πρόγραμμα που εφαρμόζει, είναι η ευαισθητοποίηση, η εκπαίδευση και η ψυχαγωγία των παιδιών με δραστηριότητες πολιτιστικού & περιβαλλοντικού περιεχομένου, με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων. Οι δραστηριότητες παρέχονται δωρεάν και προγραμματίζονται στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς από την κάθε στέγη ανεξάρτητα.
Τέτοιες δραστηριότητες είναι η παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων εντός της στέγης (π.χ κουκλοθέατρο), μουσειοσκευές, κλπ, αλλά και εκτός της στέγης.
Επίσης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτος ακολουθείται βιωματικό πρόγραμμα ή πρόγραμμα εμπειριών, που περιλαμβάνει επίσκεψη οδοντιάτρου, με σκοπό την ενημέρωση των παιδιών για τη στοματική υγιεινή, επίσκεψη διατροφολόγου με στόχο την ενημέρωση των παιδιών για σωστή διατροφή και διατροφικές συνήθειες.

Ιατρική Φροντίδα

Σε τακτά διαστήματα επισκέπτεται τους σταθμούς παιδίατρος για την εξέταση των παιδιών και ακολουθεί ενημέρωση των γονέων.
Τα παιδιά που είναι άρρωστα πρέπει να παραμένουν στο σπίτι τους μέχρι να αποθεραπευθούν πλήρως. Κατά την επάνοδό τους στη στέγη πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση παιδιάτρου.
Εκτός από ειδικές περιπτώσεις δεν θα γίνονται δεκτά τα φάρμακα των παιδιών στις στέγες (αντιβηχικά ή αντιβιοτικά), καθότι το ωράριο χορήγησης μπορεί να ρυθμιστεί.
Όταν ένα παιδί πάσχει από λοιμώδες νόσημα ( ανεμοβλογιά, λοιμώδη μονοπυρήνωση, ιλαρά κτλ.) παρακαλούμε να ενημερώνετε τη ∆ιευθύντρια ώστε να λαμβάνονται μέτρα προστασίας.

ΨΕΙΡΕΣ. Πρέπει να ελέγχετε καθημερινά τα κεφαλάκια των παιδιών σας. Εάν βρεθούνε ζωντανές ψείρες η κόνιδες να συμβουλευτείτε τον παιδίατρο σας για την ενδεδειγμένη θεραπεία. Το παιδί σας θα παραμείνει οπωσδήποτε στο σπίτι για 2 εικοσιτετράωρα, προκειμένου να προστατευτούν τα άλλα παιδιά και να περιοριστεί η εξάπλωση του παρασίτου.
Για να αποφευχθούν τα προβλήματα με τις ψείρες συνιστούμε στους γονείς να καθιερώσουν το ξέπλυμα των μαλλιών των παιδιών τους με ξύδι.

Υποστηρικτική Φροντίδα

Οι Παιδικές Στέγες συνεργάζονται με το εξειδικευμένο Κέντρο Πρόληψης για το Παιδί & την Οικογένεια του, των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος, όπου παρέχονται δωρεάν ψυχοκοινωνικές υποστηρικτικές υπηρεσίες σε παιδιά & οικογένειες με μαθησιακά, ψυχολογικά η κοινωνικά, προβλήματα καθώς επίσης και υπηρεσίες εξειδικευμένης συμβουλευτικής στο προσωπικό των στεγών μας, στο πλαίσιο της διαρκούς επιμόρφωσης τους. H συνεχής επαφή και ενημέρωση των γονέων και των νηπιαγωγών όχι μόνο είναι πολύ χρήσιμη και προσφέρει πολύτιμη βοήθεια, άλλα παίζει ένα καταλυτικό ρόλο στον έγκαιρο εντοπισμό και στην καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση πιθανών οικογενειακών κρίσεων.

Συνεργασία Με Τους Γονείς

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στη συνεργασία με τους γονείς, γιατί η συνεργασία αυτή είναι ουσιαστική για τη σωστή ανάπτυξη του χαρακτήρα του παιδιού. Έχουμε καθιερώσει ατομική και ομαδική μορφή συνεργασίας.
Καθημερινά, οι γονείς μπορούν να έρθουν σε επαφή με την παιδαγωγό και τη ∆ιευθύντρια , εάν το κρίνουν απαραίτητο, αλλά μόνο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της στέγης.
Ατομικά μπορεί ο σταθμός να καλέσει τους γονείς, εάν το κρίνει αναγκαίο, αλλά και οι γονείς, εάν θεωρήσουν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα.

Υποχρεώσεις Γονέων

Το πρωί οι γονείς υποχρεούνται να φέρνουν τα παιδιά τους από την έναρξη του ωραρίου 07:00π.μ-08:45π.μ και να τα παραδίδουν στις νηπιαγωγούς. Τα παιδιά μπορούν να αποχωρούν μετά το μεσημεριανό γεύμα, εφόσον το επιθυμούν οι γονείς από τις 12:30μμ-13:30μμ. Το μεσημέρι οι γονείς πρέπει να παίρνουν τα παιδιά τους από τις 14:00 μ.μ – 16:00 μ.μ.
Τα παιδιά παραδίδονται ΜΟΝΟ στους γονείς τους. Σε περίπτωση που το παιδί θα πρέπει να παραλάβει κάποιο συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ο γονιός να έχει ενημερώσει τη στέγη και ο συγγενής ή το φιλικό πρόσωπο να επιδεικνύει την αστυνομική του ταυτότητα.
Εάν ένα παιδί χρειαστεί να απουσιάσει κάποια μέρα , οι γονείς θα πρέπει να ενημερώνουν από την προηγούμενη, τηλεφωνικώς.

 1. Παιδική Στέγη Κρώσφηλδ τηλ: 210 46 12 247
 2. Παιδικη Στέγη Κυνοσάργους τηλ: 210 92 22 869
 3. Παπ. Παιδική Στέγη Αθηνών τηλ: 210 64 62 776
 4. Παπ. Παιδική Στέγη Πειραιώς τηλ: 210 42 06 131
 5. Αργέντειος Παιδική Στέγη τηλ: 210 34 62 093

Οι γονείς θα πρέπει να ενημερώνουν σε κάθε περίπτωση επιδημικής παιδικής ασθένειας τη στέγη. Μεταξύ των παιδιών υπάρχουν πολλά που έχουν στο σπίτι αδελφάκια σε βρεφική ηλικία που πρέπει να προστατευθούν εγκαίρως.
Τα παιδιά δεν πρέπει να φέρνουν μαζί τους παιχνίδια από το σπίτι. Εξαίρεση μπορεί να γίνει μόνο για το πρώτο διάστημα προσαρμογής νέων παιδιών στη στέγη, γνωρίζουμε το αίσθημα ασφάλειας που δίνει ένα οικείο παιχνίδι μέσα σε ένα καινούργιο περιβάλλον.
Τα παιδιά μπορούν να γιορτάσουν τα γενέθλιά τους στο χώρο της στέγης, μαζί με τους συμμαθητές τους.
Απαγορεύεται στα παιδιά να έχουν τιμαλφή μαζί τους. Σε περίπτωση απώλειας ο σταθμός δε φέρει.

Για να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή φροντίδα στα παιδιά παρακαλούνται όλοι οι γονείς να είναι συνεπείς με τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Δίδακτρα

 • Η καταβολή των διδάκτρων είναι μηνιαία και θα πρέπει να καταβάλλονται στο πρώτο πενταήμερο κάθε μήνα.
 • Η οικονομική εισφορά για τα τροφεία είναι υποχρεωτική από την ημερομηνία εγγραφής του παιδιού και μέχρι τη λήξη της περιόδου λειτουργίας της στέγης κατ’ έτος.
 • Σε καμία περίπτωση διαγραφής δεν επιστρέφεται η οικονομική εισφορά που έχει καταβληθεί.
 • Οι μητέρες που έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη ΙΚΑ υποχρεούνται στο τέλος κάθε μήνα, εκτός της οικονομικής υποχρέωσης, να προσκομίζουν πρωτότυπη, υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη τους.
 • Εάν ένας γονέας δεν πληρώνει επί 2 συνεχόμενους μήνεςθα του γίνεται σύσταση από το ∆.Σ και εάν δεν συμμορφωθεί θα διαγράφεται το τέκνο του. Τα χρεωστούμενα θα εισπράττονται με ένδικα μέσα.
 • Οι γονείς επιβαρύνονται στο τέλος της σχολικής χρονιάς ( 25 Ιουνίου έως 20 Ιουλίου το αργότερο) να προκαταβάλλουν τα τροφεία του προσεχή Σεπτέμβρη, (135€ για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ & 330€ για τους ιδιώτες), προκειμένου να κατοχυρώσουν την παραμονή των παιδιών τους στον παιδικό σταθμό.
 • Τον Σεπτέμβριο της επόμενης σχολικής χρονιάς υποχρεούνται να πληρώσουν τον τελευταίο μήνα δηλαδή τον Ιούλιο του επόμενου έτους.
 • Στην περίπτωση που οι γονείς αδυνατούν να καταβάλλουν το ποσό το ίδρυμα έχει και μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματος να προσφέρει τη θέση του παιδιού σε άλλη αίτηση.

Διαγραφή παιδιών

Ένα παιδί μπορεί να διαγραφεί από τη στέγη για τους παρακάτω λόγους :

 • Κατόπιν αιτήσεως του γονέα η κηδεμόνα, στην οποία αναφέρεται ο λόγος, που ζητείται η διαγραφή
 • Όταν ένα παιδί απουσιάζει από τη στέγη αδικαιολόγητα πάνω από 30 ημέρες και μετά από έγγραφη ειδοποίηση της ∆ιευθύντριας
 • Όταν κατ’ εξακολούθηση δεν συμμορφώνονται οι γονείς με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας της Παιδικής Στέγης.
 • Όταν δεν καταβάλλεται η μηνιαία οικονομική εισφορά και αφού πρώτα ειδοποιηθούν οι γονείς ως προς τις οφειλές και τις συνέπειες.
 • Η διαγραφή του παιδιού λόγω οικονομικών εκκρεμοτήτων έχει ως συνέπεια την απώλεια της προτεραιότητας εγγραφής για το επόμενο σχολικό έτος.
 • Σε περίπτωση διαγραφής δεν επιστρέφεται η οικονομική εισφορά που έχει ήδη καταβληθεί.
 • Τα παιδιά διαγράφονται αυτομάτως όταν συμπληρώνουν την νόμιμη ηλικία για την εγγραφή τους στο σχολείο ( στο τέλος της σχολικής περιόδου ).

Διακοπές – Αργίες

Χριστούγεννα –Πρωτοχρονιά. Οι σταθμοί παραμένουν κλειστοί από 24 ∆εκεμβρίου έως 3 Ιανουαρίου.
Πάσχα. Οι σταθμοί κλείνουν το μεσημέρι της Μ. Τετάρτης και ανοίγουν την Τετάρτη του Πάσχα.
Οι ημερομηνίες αυτές μπορεί να αλλάξουν με απόφαση του ∆.Σ. Οι γονείς θα ειδοποιούνται εγκαίρως.
Οι σταθμοί παραμένουν κλειστοί όλες τις επίσημες αργίες: 28η Οκτωβρίου, την Καθαρά ∆ευτέρα, την 25η Μαρτίου, την Πρωτομαγιά, του Αγίου Πνεύματος και όλο το μήνα Αύγουστο.

Ειδικά Θέματα

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό αποφασίζει το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.
Ο νέος αυτός Κανονισμός εγκρίθηκε από το ∆.Σ του Ιδρύματος στη συνεδρίαση που έγινε στις 12 Μαΐου 2011.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΡΜΠΕΤΗ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΘΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΕΓΚΑΙΡΑ ΣΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ SITE ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:  www.paidikesteges.gr