Καλοκαιρινές γιορτές των Στεγών 2011

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ»

  • Παπαστράτειος Παιδική Στέγη Αθηνών: 17 Ιουνίου και ώρα 19:00 μμ
  • Παιδική Στέγη Κρώσφηλδ: 20 Ιουνίου και ώρα 19:30 μμ
  • Παπαστράτειος Παιδική Στέγη Πειραιά: 22 Ιουνίου και ώρα 19:00μμ
  • Αργέντειος Παιδική Στέγη: 23 Ιουνίου και ώρα 11:00 πμ
  • Παιδική στέγη Κυνοσάργους: 24 Ιουνίου και ώρα 20:00 μμ