Καλοκαιρινές Γιορτές 2012

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 2012
ΤΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ»

  • Παπαστράτειος Παιδική Στέγη Αθηνών: 15 Ιουνίου και ώρα 19:30 μμ
  • Παιδική Στέγη Κρώσφηλδ: 19 Ιουνίου και ώρα 19:00 μμ
  • Αργέντειος Παιδική Στέγη: 20 Ιουνίου και ώρα 19:00 μμ
  • Παπαστράτειος Παιδική Στέγη Πειραιά: 21 Ιουνίου και ώρα 19:30μμ
  • Παιδική στέγη Κυνοσάργους: 22 Ιουνίου και ώρα 21:00 μμ