ΑΤΛΑΣ – Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

atlasΕίμαστε πολύ υπερήφανοι που το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ,Πολιτισμού και Αθλητισμού μας πρότεινε και γίναμε μέλη του προγράμματος «ΑΤΛΑΣ».

Μία νέα διαδικτυακή υπηρεσία που στηρίζει την πρακτική άσκηση των φοιτητών των Ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και διευκολύνει τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην εύρεση φοιτητών με ποιοτικά κριτήρια.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το http://atlas.grnet.gr