Ανακοίνωση

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Δ.Σ. στις 6 Ιουνίου 2013, το κόστος φιλοξενίας και σίτισης για το έτος 2013-2014 και για κάθε παιδί ανέρχεται στα 340 ευρώ μηνιαίως, ενώ για δύο παιδιά στα 510 ευρώ.

Το κόστος αυτό θα κληθούν να καταβάλλουν οι γονείς οι οποίοι φέρνουν τα παιδιά τους ως ιδιώτες.

Ανάλογα με το ποσό το οποίο θα προκαθορίσει η ΕΕΤΑΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2013-2014, θα ζητηθεί από τους γονείς να καταβάλλουν τη διαφορά, εφόσον επιθυμούν να επιλέξουν τις δομές του Ιδρύματός μας.

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει καμία διευκρίνιση ως προς τα παιδιά που ασφαλίζονται από το ΙΚΑ/ΕΟΠΥΥ.

Λόγω ελλείψεως συμβάσεως με το ΙΚΑ/ΕΟΠΥΥ θα μπορέσουμε να δεχθούμε τα παιδιά αυτά μόνο ως ιδιώτες.

Φυσικά εάν υπάρξει κάποια αλλαγή ως προς το καθεστώς αυτό θα επανέλθουμε στο καθεστώς των προηγουμένων ετών.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ