ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΓΩΝ

Στις 6 Ιουνίου 2013 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας των Στεγών.

Οι γονείς μπορούν να τον αναζητήσουν στα γραφεία των Διευθυντριών.