ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΩΝ ΣΤΕΓΩΝ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΕΓΩΝ 2013

  • Παπαστράτειος Παιδική Στέγη Αθηνών: 13 Ιουνίου και ώρα 19:00 μμ

  • Παιδική στέγη Κυνοσάργους: 14 Ιουνίου και ώρα 19:00 μμ

  • Παπαστράτειος Παιδική Στέγη Πειραιά: 20 Ιουνίου και ώρα 19:00 μμ

  • Αργέντειος Παιδική Στέγη: 21 Ιουνίου και ώρα 18:30 μμ