Πρόσκληση για την υλοποίηση της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής”

Στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr έχει αναρτηθεί η πρόσκληση για την υλοποίηση της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής” για το έτος 2016-2017.
Υποβολή αιτήσεων έως 29/07 και ώρα 18:00