Ψήφισμα ιδιοκτητών ιδιωτικών παιδικών σταθμών

Οι ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί που φιλοξενούν παιδιά με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» :

• Έχουν ήδη υλοποιήσει το 60% του έργου
• Δεν έχουν υπογράψει συμβάσεις γιατί τα συναρμόδια υπουργεία εφευρίσκουν προφάσεις και κολλήματα για να απομακρύνουν την υπογραφή τους.
• Για τη σχολική περίοδο 2015-2016 οι ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί δεν έχουν λάβει ουδέν και παραμένουν απλήρωτοι ενώ θα έπρεπε να τους έχει καταβληθεί έως τώρα το 60% δηλαδή Α’ & Β’ Δόση
• Τα υπουργεία ζητούν διαρκώς πίστωση χρόνου

Είμαστε αναγκασμένοι τονίζουν οι εκπρόσωποί τους, να προβούμε σε κινητοποιήσεις για την διεκδίκηση των χρημάτων μας γιατί οι επιχειρήσεις μας-παιδικοί σταθμοί απειλούνται με λουκέτο(επισχέσεις εργασίας των εργαζομένων, εξώσεις κ.λ.π).

Θα αναγκασθούμε από το Μάρτιο να διακόψουμε τη φιλοξενία των παιδιών καθότι αδυνατούμε να χρηματοδοτούμε άλλο το ως άνω πρόγραμμα καταβάλλοντας από την τσέπη μας τα τροφεία, τη φιλοξενία και όλα τα σχετικά κονδύλια ,τα οποία ήταν υποχρεωμένο το κράτος μας να μας έχει ήδη καταβάλλει.

Το κράτος απαιτεί από εμάς την έγκαιρη εκπλήρωση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων μας ,τη στιγμή κατά την οποία το ίδιο με την άρνησή του να μας καταβάλλει τα δεδουλευμένα μας ,μας έχει φέρει σε κατάσταση αδυναμίας καταβολής, απώλειας των ρυθμίσεων μας και επιβολής προσαυξήσεων ,το οποίο είναι παντελώς άδικο για τις επιχειρήσεις μας.